Koolituskeskus ➤   SRT D-osa koostamine

SRT D-osa koostamine

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses rehabilitatsiooniplaani D-osade koostamisel ettetulnud murekohtadega.

Toimumisaeg: 08.03.2022, kell 10.00-13.15. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas.

Koolituse eesmärk on teadlikkuse tõstmine rehabilitatsiooniplaani D-osa koostamise osas. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Kehtiva seadusandluse ja seadusest tulenevate nõuetega tutvumine;
  • Juhtumi analüüs, arutelu;
  • D-osa vormistamine vastavalt seaduses toodud nõuetele;
  • Kodutöö ja tagasiside kodutööle.

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 6 osalejat

Koolitaja: valdkonna spetsialist Margery Roosimaa, konsultant Midro OÜ.

Koolituse maksumus: 120 eur

Koolituse korraldajad: Midro Koolituskeskus ja Benita Kodu Koolituskeskus

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee

Koolitusel osalemiseks vajalik eelnev registreerumine.