Ambulatoorne taastusravi ➤   Spetsialistide meeskond

Spetsialistide meeskond

Parimate tulemuste saavutamiseks töötab Benita Kodus professionaalne ja mitmekülgne taastusravi meeskond, kes patsiendiga koos ning tema hüvanguks tegutseb ja lähedastele abistavat tuge ning õpetusi pakub.


Benita Kodu Ravikeskuse taastusravimeeskonda kuuluvad järgmised spetsialistid:

  • Taastusarst dr. Lia Lasn, D05250
  • Füsioterapeudid, kes on spetsialiseerunud skeleti-lihassüsteemi ja neuroloogiliste probleemidega tööealistele ning eakatele patsientidele: Liina Raus, T00451; Tatjana Sokolova, T00267; Brit Marleen Õismaa, T00009  ja Maksim Savinov, T00117
  • Logopeed, kes on on spetsialiseerunud lastele, tööealistele ning eakatele patsientidele: Pille Tamm, G00011
  • Taastusraviõde Ludmilla Januhhina-Andrejeva, N02368
  • Tegevusterapeudid Lia Lasn, Anneli Käosaar, Irina Aboltõn, Kadri-Ly Soon, Mari Kivisalu ja Aron Kristjan Kovru

 

Meeskondliku lähenemise eelis on olukorra hindamine nii meditsiinilisest, kehalisest, psüühilisest kui ka sotsiaalsest aspektist, eesmärgiga taastada ja parandada patsiendi kõiki häirunud funktsioone. Nii luuakse parimad võimalused reintegreerumiseks normaalsesse elu- ja töökeskonda. 

Spetsialistide meeskonda kuuluvad:

Taastusarst, kes koostab iga individuaalse patsiendi seisundi põhjal sobiva taastusravi plaani ning tegevuskava lähi- ja kaugema perspektiivi eesmärkide realiseerimiseks. Üksiti juhib ja koordineerib arst ka kogu ülejäänud meeskonna tööd ning jälgib tulemuslikkust.

 

Füsioterapeudi vastutuseks on hinnata patsiendi liigutuste funktsiooni ning tegeleda nende taastamisega läbi kehaliste harjutuste, erinevate füüsikaliste võimaluste ning abivahendite. Teraapia eesmärgiks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, lihaste liikuvusulatuse ja jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, kompenseerimine ning valu leevendamine ja organsüsteemi funkstioneerimise taastamine, luues parimad võimalused reintegreeruda normaalsesse elu- ja töökeskonda.

 

Psühholoogi ülesandeks on patsiendi psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete leevendamine, teraapia ning ennetus. Diagnoositud psühhosotsiaalse funkstioneerimise raskendatuse ja kehalise/psüühilise haiguse puhul hindab spetsialist patsiendi isiksuseomadusi ning psüühilisi protsesse ja probleeme, teraapia käigus toimub nõustamine ja õpetamine.

 

Logopeedi tööks on suulise ja kirjaliku kõne loome ning mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamine ja arendamine. Spetsialist selgitab välja kõnepuude ning seab ülesandeks tegutseda koos patsiendiga selle kõrvaldamise, leevendamise või kompenseerimise nimel. Samuti tegeleb logopeed vajadusel neelamishäirete diagnoosimise ning parandamisega.

 

Tegevusterapeut hindab patsiendi erinevate tegevuste läbiviimise oskust ja taset, suutmatuse põhjust ning kavandab harjutused ning õpetuse igapäevatoimingutes toimetuleku taseme parandamiseks.