Õendusabi ➤   Iseseisev statsionaarne õendusabi

Iseseisev statsionaarne õendusabi

ÕENDUSHAIGLA

Iseseisev statsionaarne õendusabi on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõenduse võimalused.

Vastavalt ravikindlustuse seaduse § 72 lõikele 2, kehtestati Benita Kodu nõukogu otsusega, alates 15.08.2014 patsientidele, kelle ravi eest tasumise kohustuse on üle võtnud Tervisekassa, voodipäevatasu, mille suurus on 2 eurot ja 50 senti päevas, maksimaalset 10 päeva eest.

Tutvuge hinnakirjaga siin

Iseseisev statsionaarne õendusabi võib olla vajalik:

  • pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist;
  • raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.


KUIDAS TOIMUB SUUNAMINE ÕENDUSHAIGLASSE?

Patsiendi õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst või muu eriarst väljastades saatekirja. Benita Kodu saatekiri.

Vajalikud uuringud peavad olema patsiendile enne õendushaiglasse suunamist teostatud ning talle peab olema määratud vajalik ravi. Õendushaiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ning õendusabivajadusest. 

 

MILLISED ON ÕENDUSHAIGLAS OSUTATAVAD TEENUSED?

Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuste hulka kuuluvad:

  • õendustoimingud (nt tervisenäitajate mõõtmine ja hindamine, lamatiste ravi ja ennetamine, esmaabi andmine, kusepõie kateteriseerimine, stoomihooldus, haavaravi, liikumisravi, inhalatsioonid);
  • patsiendi ja tema lähedaste õpetamine ning nõustamine nt abivahendite kasutamisel, toitumisel, enesehooldustoimingute tegemisel, turvalisuse tagamisel;
  • raviprotseduuride tegemine (nt vajadusel haavaõmbluste eemaldamine, ravimite manustamine jne);
  • vajadusel laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine;
  • surija vaevuste leevendamine.

 

Teenust puudutavate küsimuste korral pöörduge oma perearsti poole või helistage Tervisekassa infotelefonile 669 6630