Üldhooldusteenus ➤   Dementsussõbralik kodu

Dementsussõbralik kodu

Dementsussõbralik elu Benita Kodus

Benita Kodu jaoks on oluline tõsta üldhooldusteenusel viibivate mäluhäiretega inimeste turvalisust. Selleks, et oleks võimalus pakkuda dementsussündroomiga inimeste vajadustele vastavat teenust spetsiaalselt neile kohandatud väärikas, turvalises ja koduses elukeskkonnas, valmis 2020. aasta kevadel Benita Kodu kahekorruseline 1600m2 ja kuni 49 voodikohaga juurdeehitus. Hoone on ühendatud olemasoleva kompleksiga galerii-koridori kaudu kahel korrusel. Iseseisvalt õues viibimiseks on turvaline aed koos aiamajaga ning neli talveaia tüüpi rõdu, kus saab käia aastaringselt värsket õhku hingamas. Elanike kasutuses on privaatsemad temaatilised elutoanurgad, eraldatud tegevusruum ning teraapiliste vahenditega sensoorikatuba. Kõik ruumid on ligipääsetavad ka liikumisraskustega inimestele. Olulisel kohal on ööpäevase rütmi säilitamine, turvatunde pakkumine ja meenutustöö. Tänu spetsiaalsele keskkonnale saab dementsusega inimene piisavalt liikuda, teostada igapäevatoiminguid ja tegeleda meelepäraste tegevustega.

Teenus spetsiaalselt dementsusega inimestele projekteeritud kodus sisaldab:

 • majutust ühe- või kahekohalises koduses magamistoas
 • võimalus viibida turvaliselt värskes õhus
 • toitlustust
 • hooldustoiminguid ja - vahendeid
 • esmaabiravimeid 
 • isikliku pesu pesemist
 • tubade korrashoidu
 • ühistegevusi dementsusega inimestele
 • teraapiliste vahendite kasutamist
 • sensoorikatoa kasutamist
 • televiisorivaatamise võimalust magamistoas
 • sobivate liikumis- ja toimetulekut toetavate abivahendite kasutamist
 • vajadusel koos tegevusterapeudiga individuaalsete toimetulekumeetodite leidmine ja nõustamine
 • individuaalse hooldusplaani koostamist
 • tööpäevadel õepoolne nõustamine ja raviskeemi jälgimine
 • lihtsamate õendustoimingute teostamine


Retseptiravimid ning individuaalsed heaoluteenused on lisatasu eest. Tutvuge hinnakirjaga siin.

Dementsussõbraliku kodu teenusele saabumiseks on vajalikud dementsuse diagnoos, korrigeeritud raviskeem vastava eriarsti poolt (psühhiaater või neuroloog) ning saatekiri Benita Kodu vormil. Leitav siit.

Soovitame eelnevalt tulla tutvuma meie maja ja võimalustega. Täpsem info e-post kodu@benita.ee, telefon 526 0558.


Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele Sotsiaalministeeriumi taotlusvooru kaudu

  • 01.12.2019 avati riigi toel 10 uut teenuskohta dementsusega inimesele.
  • Lisaks ühisele kodusele elutoale, magamistoale ning wc-de kohandamisele on võimalus veeta aega rõdul ja sensoorikatoas.
  • Sensoorikatoa autor on Benita Kodu tegevusterapeut Anneli Käosaar.