Tule tööle/praktikale

Tule tööle/praktikale

Ees­mär­giga suu­ren­dada oma või­me­kust otsime HOOLDAJAT, FÜSIOTERAPEUTI, PUHASTUSTEENINDAJAT ja TEGEVUSJUHENDAJAT

Kan­di­dee­ri­mine kes­tab!

 

Oleme praktikabaasiks Tartu Ülikoolile, Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolile.