Tule tööle/praktikale

Tule tööle/praktikale

Ees­mär­giga suu­ren­dada oma või­me­kust otsime meditsiiniosakonda ÕDE. Hooldekodusse otsime seoses hooldereformi rakendumisega HOOLDAJAT  ja DEMENTSUSSÕBRALIKKU HOOLDAJAT.

Kan­di­dee­ri­mine kes­tab!

 

Oleme praktikabaasiks Tartu Ülikoolile, Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolile.