Ettevõttest

Ettevõttest

Benita Kodu AS on tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsev ettevõte.


2008. aastal avatud Benita Kodus tegutseb ühes majas eakatekodu, õendushaigla, rehabilitatsiooni- ning taastusravikeskus. Ettevõte pakub tervishoiuteenustest õendusabi ja ambulatoorset taastusravi. Sotsiaalteenustest pakutakse väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust ehk inimese igapäevase toimetuleku toetamist kodusarnases keskkonnas ilma kõrvalabita ning kolmes erinevas raskusastmes. Kõikidel elanikel, klientidel ja patsientidel on võimalus osaleda ühistegevustes, mis toimuvad igal tööpäeval kindlatel kellaaegadel. Rehabilitatsiooniteenustest osutatakse nii sotsiaalset kui ka tööalast rehabilitatsiooni teenust.

Benita Kodu AS-le on oluline parandada üldhooldusteenusel viibivate dementsusega inimeste turvalisust, tagada kohandatud füüsilise ja psühhosotsiaalse elukeskkonnaga dementsusega inimeste toimetulek väärikalt võimalikult pika aja jooksul, selleks avati 2020. aastal 49-kohaline juurdeehitus.

Benita Kodu konkurentsieelisteks on kontseptsioon, mis põhineb integreeritud teenustel, kõrgel teeninduskultuuril, kvalifitseeritud ja asjatundlikul personalil, vajaduspõhisel ja terviklikul inimesekesksel lähenemisel. Kogu kompleksi hubasus ning rahu ja vaikust pakkuv keskkond ja loodus on oluliseks lisaväärtuseks.

 

Juhtkond püstitab kvaliteedipoliitika elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu ISO 9001:2015 standardile vastava juhtimissüsteemi pideva parendamise.