Koolituskeskus ➤   SRT andmestiku koostamine

SRT andmestiku koostamine

Koolitus on planeeritud seoses rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamisel ettetulnud murekohtadega.

Toimumisaeg: 06.09.2018, kell 10.00-13:30

Koolituse eesmärk on teadlikkuse tõstmine rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamise osas. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid

Koolitusel käsitletavad teemad:
• Kehtiva seadusandluse ja seadusest tulenevate nõuetega tutvumine
• Juhtumi analüüs, arutelu.
• Andmestiku vormistamine vastavalt seaduses toodud nõuetele.
• Kodutöö ja tagasiside kodutööle.

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitaja: valdkonna spetsialist Margery Roosimaa, Midro OÜ.

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@benita.ee

Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.