Koolituskeskus ➤   SRT andmestiku koostamine

SRT andmestiku koostamine

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamisel ettetulnud murekohtadega.

Toimumisaeg: 22.02.2022, kell 10.00-13:30. Koolitus toimub veebikoolitusena Zoom keskkonnas.

Koolituse eesmärk on teadlikkuse tõstmine rehabilitatsiooni teenuse andmestike koostamise osas. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste spetsialistid

Koolitusel käsitletavad teemad:
• Kehtiva seadusandluse ja seadusest tulenevate nõuetega tutvumine
• Juhtumi analüüs, arutelu.
• Andmestiku vormistamine vastavalt seaduses toodud nõuetele.
• Kodutöö ja tagasiside kodutööle.

Iseseisev töö

Grupp: maksimaalset 8 osalejat

Koolitaja: valdkonna spetsialist Margery Roosimaa, Midro OÜ.

Koolituse maksumus: 120 eur

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@midro.ee

Koolitusel osalemiseks vajalik eelnev registreerumine.