Rehabilitatsioon ➤   Programmid

Programmid

Rehabilitatsiooniprogramm on sarnaste probleemide ja eesmärkidega inimeste rühmale kokku pandud tegevuste pakett. Programmid võivad sisaldada nii ühele inimesele kui ka grupile mõeldud teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja suunab abivajaja sobiva programmi olemasolul teenusele. 

Benita Kodu on osalenud kahe programmi koostamisel. Hetkel nende programmide alusel teenust ei osutata.


1. Sotsiaalse rehabilitatsiooni program sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele

Kokkuvõte programmist


2. Tööalase rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele

Kokkuvõte programmist


Rehabilitatsioonimeeskonnal on võimekus osutada ka järgnevat programmi:

3. Vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Kokkuvõte programmist


Programmide juht on  Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee