Koolituskeskus ➤   Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse

Õppekava

Koolitus on planeeritud seoses 25. mail 2018 jõustuva Euroopa Liidu andmekaitse määrusega.

Toimumisaeg: 11.06.2018, kell 10.15-14:45

Koolituse eesmärk on saada teada isikuandmete kaitse olulisematest aspektidest rehabilitatsiooniasutustele ja sellest, mis muutub võrreldes tänasega. Koolitus sisaldab ka praktilist osa, mis toetab õpitu seostamist oma tööga.

Koolituse sihtgrupp: rehabilitatsiooniasutuste juhid ja spetsialistid. Koolitusel osalejal ei pea olema eelnevaid üldisi andmekaitse alaseid teadmisi. Varasemalt andmekaitse teemadega kokkupuutunutele teadmiseks, et koolitus sisaldab ka üldist andmekaitse teemat.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kes peaks teadma isikuandmete kaitse üldmäärust?
 • Mis saab, kui jätkame vanal viisil ehk kas tõesti on see üldmäärus oluline?
 • Mis on üldse isikuandmete töötlemine?
 • Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja kohustused
 • Andmetöötleja sisene dokumentatsioon
 • Täiendavad tingimused delikaatsete andmete töötlemisel
 • Andmesubjekti uued õigused, mis jõustuvad isikuandmete kaitse üldmäärusega ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt
 • Kliendi nõusolek (s.h lapse nõusolek)
 • Videovalve asutuses
 • Mõjuhinnang ja andmekaitseametnik: kas, millal ja kuidas
 • Infoleke ja kuidas käituda selle korral
 • Kuidas valmistuda ette ja mitte minna vastuollu isikuandmete kaitse üldmäärusega?

Koolitaja: vandeadvokaat ja andmekaitsespetsialist Jana Reitsakas, advokaadibüroo REMO’s

Koolituse maksumus: 105 eur (sisaldab KM). 

Koolituse maksumus sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Toimumise koht: Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, aadressil Endla 49, Tallinn

Koolituse korraldajad: Midro OÜ ja Benita Kodu Koolituskeskus

Kontakt: Margery Roosimaa, tel 5229159, e-post: koolitus@benita.ee