Blogi ➤   Esimese dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgise saaja – Benita Kodu!

Esimese dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgise saaja – Benita Kodu!

valdkonnas

Alates 2020. aasta oktoobrist on olnud üldhooldust pakkuvatel asutustel võimalik taotleda dementsusesõbraliku asutuse märgist. Taotluses oli kokku neli valdkonda, millele peab asutus märgise saamiseks vastama: asutuse väärtused, füüsiline ja sotsiaalne keskkond, tegevused ja üritused asutuses ning personali pädevus ja professionaalsus. Märgise annab välja Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK) nendele asutustele, kes vastavad märgise kriteeriumitele igas valdkonnas.

Saame uhkusega teatada, et oleme saanud ametlikult esimesena Eestis dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgise. Tulenevalt märgise eesmärkidest anname endast jätkuvalt parima, et tagada dementsussündroomiga elanike heaolu Benita Kodus. Sel suvel valmis pikalt ja põhjalikult planeeritud Benita Kodu juurdeehitus, mis on mõeldud inimestele, kellel on järk-järgult progresseeruv mäluhäire. Selleks, et oleksime pikka aega märgise vääriline, koolitame järjepidevalt personali ning panustame keskkonna ja teenuste edasiarendamisse. Soovime, et meie elanikud tunneksid ennast koduselt, samas tagades piisava iseseisvuse, väärikuse ja turvalisuse.