Erihoolekanne ➤   Registreerimine

Registreerimine

Erihoolekande teenusele registreerimine

Erihoolekande teenust puudutavate küsimuste korral või teenusele registreerimiseks pöörduge teenuste koordinaatori Siiri Uusna poole.

Telefon 674 4616, mobiilil 502 3655 (tööpäeviti 08:00-16:00)

e-post eri@benita.ee.

 

Sotsiaalkindlustusamet tasub kliendi eest kuni 23 ööpäeva.

 

Erihoolekandeteenuse kohta lugege täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti  kodulehelt.