Blogi ➤   Uus aasta, uued teenused!

Uus aasta, uued teenused!

01.10.2023 muudeti tervishoiuteenuste korraldamise seadust ja loodi kolm uut iseseisvalt osutatavat tervishoiuteenust:

  • füsioteraapia;
  • logopeediline ravi;
  • psühholoogiline ravi.

Alates 01.07.2024 tohivad nimetatud teenuseid osutada üksnes tegevusloaga teenusepakkujad. Kuni 1.07.2024 on planeeritud üleminekuaeg, mil toimivad samaaegselt nii perearsti teraapiafondi saatekiri kui ka uus süsteem (perearsti poolt väljastatud saatekiri iseseisvale teenusele).


Alates 01.01.2024 oleme Tervisekassa lepingupartner iseseisva füsioteraapia ja logopeedia teenuse osutamisel.

  • Teenuste eest tasub Tervisekassa ning teenusele suunab perearst.
  • Teenusele registreerimiseks on vajalik saatekiri!
  • Teenusele saab registreerida www.veebiregistratuur.ee kaudu.

Lisainfo meie kodulehel Füsioteraapia ja Logopeedia all.


Ootame teenusele!