Blogi ➤   Leping Eesti Haigekassaga - õendusteenus Benita Kodus

Leping Eesti Haigekassaga - õendusteenus Benita Kodus

Benita Kodu ja Eesti Haigekassa sõlmisid 1. oktoobril õendusteenuse osutamise lepingu.

Tänu haigekassa poolt rahastatavale teenusele paraneb tervishoiuteenuse kättesaadavus üldhooldekodudes. Haigekassa hinnangul on õe pakutav abi iga hooldekodu kvaliteedimärk, mis tagab hooldekodu elanikule kui ka tema lähedastele turvatunde ning annab kindluse tervisemurede korral.

Õendusabi eesmärgiks on säilitada ja võimalusel parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet, ravida ja toetada stabiilses seisundis patsienti ning vajaduse korral leevendada ka kliendi vaevusi.

Haigekassa toel tagatakse õendusteenuse kättesaadavus tööpäeviti 8 tundi ja arvestusega, et üks õde osutab teenust vähemalt 40 inimesele.

27.09.2020 seisuga oli üle Eesti õenduteenuse osutamise lepinguga hõlmatud 59% hooldekodusid ja 66% inimestest, kes viibivad hooldekodudes.

Haigekassa sõlmib õendusteenuse lepingu hooldekoduga esialgu üheks aastaks, hiljem kolmeks aastaks.