Blogi ➤   Hingehoiuteenus Benita Kodus

Hingehoiuteenus Benita Kodus

Hingehoidja pakub järjepidevalt emotsionaalset ja hingelist tuge klientidele ning nende lähedastele raske haiguse korral või leinas. Vajadusel nõustab ta lähedasi kliendi matuste läbiviimise küsimustes, mälestusteenistuste ja talituste korraldamisel. Samuti toetab ja nõustab hingehoidja ka personali nt kriisiolukordades, konfliktisituatsioonides jne.


Alates 01.05.2021 alustab meie juures hingehoidjana tööd Arnd Matthias Burghardt.

Matthias on meie maja elanike seas juba tuttav. Matthiasel on suurepärane oskus siduda pühakirja õpetust tegeliku elu sündmustega ning tema palvusi täiendavad oskuslikult valitud laulud, mida saab kuulajaskond kaasa laulda.


Oma soovist hingehoidjaga kohtuda anna märku osakonna juhatajale või kirjuta terje.magi@benita.ee.


Hingehoiuteenus on Sotsiaalministeeriumi ajutise ja ühekordse kriisileevenduse meetmena käivitatav teenus läbi hingehoiuteenuse toetuse.