Tegevusluba: L04034

Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel parandamine, stabiilses seisundis patsiendi lühi- või pikaajaline ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine,  inimese ettevalmistamine  hooldusasutusse või koju suunamiseks. Õendusabiteenust osutatakse vastavalt patsiendi vajadustele kas kodus, haiglas või hooldusasutuses.


Haigekassa rahastab nii statsionaarset õendusabi, mida osutatakse haiglas, kui ka koduõendusteenust, mille puhul koduõde osutab teenust patsiendi kodus. Patsiendi suunab õendushaiglasse (endise nimetusega hooldusravihaiglasse)  või  koduõendusteenusele perearst või eriarst saatekirjaga.


Sotsiaaltöötaja või sotsiaalhooldaja saab samuti kliendi õendusabivajadusest teavitada tema perearsti, kes hindab olukorda ja korraldab vastavalt sellele abi.

 

01.07.2014-30.06.2019 kehtib Eesti Haigekassaga sõlmitud iseseisva statsionaarse õendusabi ravi rahastamise leping.

01.01.2019- kehtib Eesti Haigekassaga sõlmitud koduõenduse ravi rahastamise leping (Lääne-Harju vald).

 

 

ÕENDUSHAIGLA

Vastavalt ravikindlustuse seaduse § 72 lõikele 2, kehtestati Benita Kodu nõukogu otsusega, alates 15.08.2014 patsientidele, kelle ravi eest tasumise kohustuse on üle võtnud Eesti Haigekassa, voodipäevatasu, mille suurus on 2 eurot ja 50 senti päevas, maksimaalset 10 päeva eest.

Iseseisev statsionaarne õendusabi ehk õendusabi osutamine haiglas on teenus patsiendile, kes on stabiilses seisundis ega vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab õendusabi ja arsti poolt määratud ravi- protseduuride osutamist mahus, mis ületab koduõenduse võimalused.

 

Iseseisev statsionaarne õendusabi võib olla vajalik:

 • pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist;
 • raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.

Statsionaarset õendusabi osutatakse õendushaiglas, kus toimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine on valdavalt õe pädevuses. Arst konsulteerib õendushaiglas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Õel on alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi terviseprobleemide lahendamiseks.


KUIDAS TOIMUB SUUNAMINE ÕENDUSHAIGLASSE?
Patsiendi õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst vm eriarst kas ise või koos õega. Arst väljastab saatekirja, millele märgitakse patsiendi tervise probleemid, vajalik ravi ning õde märgib õendusabivajaduse.
Vajalikud uuringud peavad patsiendile enne õendushaiglasse suunamist olema teostatud ning talle peab olema määratud vajalik ravi. Õendushaiglas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest. 

 

MILLISED ON ÕENDUSHAIGLAS OSUTATAVAD TEENUSED?
Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuste hulka kuuluvad:

 • õendustoimingud (nt tervisenäitajate mõõtmine ja hindamine, lamatiste ravi ja ennetamine, esmaabi andmine, kusepõie kateteriseerimine, stoomihooldus, haavaravi, liikumisravi, inhalatsioonid)
 • patsiendi ja tema lähedaste õpetamine ning nõustamine nt abivahendite kasutamisel, toitumisel, enesehooldustoimingute tegemisel, turvalisuse tagamisel
 • raviprotseduuride tegemine (nt vajadusel haavaõmbluste eemaldamine, ravimite manustamine jne)
 • vajadusel laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine
 • surija vaevuste leevendamine

Professionaalne meeskond, koduselt hubane ja tänapäevaselt mugav elukeskkond ning looduskaunis ümbrus teevad Benita Kodust suurepärase valiku patsiendile, kes vajab õendusabi. Tallinna-lähedane hea ligipääsetavusega asukoht on mugav ka perele ja lähedastele sagedasteks külaskäikudeks ja ühiseks ajaveetmiseks.

 

 

KODUÕENDUSTEENUS

MILLISED ON KODUÕE POOLT OSUTATAVAD TEENUSED?

Koduõendusvisiidil tehtavate toimingute hulka kuuluvad muuhulgas:

 • õendusalane nõustamine (nt abivahendite kasutamise õpetamine, pereliikmete juhendamine ja õpetamine; toitumisalane nõustamine)
 • õendustoimingute teostamine (nt lamatiste profülaktika ja ravi, vererõhu mõõtmine, asendravi; kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus; epitsüstostoomi hooldus ja vahetus; stoomide hooldus; haava- ja haavandite ravi; trahheostoomi hooldus; perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine; nasogastraalsondi paigaldamine; sondiga toitmise õpetamine; inhalatsioonide teostamine; veresuhkru mõõtmine glükomeetriga)
 • arsti otsuse alusel raviprotseduuride (nt haavaõmbluste eemaldamine haavalt; hapnikravi; ravimite manustamine lihasesiseselt, veenisiseselt, nahaalusi, suukaudselt, rektaalselt, toitelahuste manustamine; valuravi; peritoneaaldialüüs) ja vajadusel teatud laboriuuringute tegemine
 • vähihaige sümptomaatiline ravi javaevuste leevendamine


Koduõe ülesandeks ei ole käia kodus patsiendilt laboratoorsete uuringute teostamiseks analüüse võtmas. Samuti ei ole koduõe ülesandeks transportida patsienti haiglast koju või kodust haiglasse.

 

Teenust puudutavate küsimuste korral pöörduge oma perearsti poole või haigekassa infotelefonile 16363

 

 

Benita Kodu on moodsa sisustuse ja kõrgetasemelise teenindusega mitmekülgne sotsiaal- ja tervishoiuteenuste keskus, kus tegutseb eakate kodu, toetava taastusravi- ja rehabilitatsioonikeskus ning õendushaigla. Benita Kodu asub Tallinnast 25 km kaugusel, Lääne-Harju vallas Valkse külas. 

Eesti Haigekassa Lastekodu 48, 10144 Tallinn, infotelefon 16363, e-mail: info@haigekassa.ee
Terviseamet Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 6943500, e-mail: kesk@terviseamet.ee