Benita Kodu AS on ettevõte, mis tegutseb tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas.


2008. aastal avatud Benita Kodus on koondatud ühte majja eakate kodu, õendushaigla, rehabilitatsiooni- ning taastusravikeskus. Ettevõte pakub tervishoiuteenustest õendusabi ja ambulatoorset taastusravi. Sotsiaalteenustest pakutakse väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust ehk inimese igapäevase toimetuleku toetamist kodusarnases keskkonnas ilma kõrvalabita ja kolmes erinevas raskusastmes. Kõikidel elanikel, klientidel ja patsientidel on võimalus osaleda ühistegevustes, mis toimuvad igal tööpäeval kindlatel kellaaegadel.  Rehabilitatsiooniteenustest osutatakse nii sotsiaalset kui ka tööalast rehabilitatsiooni.


Benita Kodu konkurentsieelisteks on kontseptsioon, mis põhineb integreeritud teenustel, kõrgel teeninduskultuuril, kvalifitseeritud ja asjatundlikul personalil, vajaduspõhisel ja terviklikul inimesekesksel lähenemisel. Kogu kompleksi hubasus ning rahu ja vaikust pakkuv keskkond ja loodus on oluliseks lisaväärtuseks.

 

Oleme praktikabaasiks Tartu Ülikoolile, Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolile.

________________
Benita Kodu AS
Kodu tee 8
Valkse küla, Lääne-Harju vald
76616 Harjumaa

 

Juhtkond püstitab kvaliteedipoliitika elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu ISO 9001 standardile vastava juhtimissüsteemi pideva parendamise.


ISO9001 and UKAS

 


 KOOSTÖÖPARTNERID

 

esjn logo                      Midro logo taustata s                   

DEM

 

Eesti Õendusabi Asutuste Liit                            Eesti Haigekassa   

 

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit                    Sotsiaalkindlustusamet

 

Töötukassa