Erihoolekanne ➤   Dokumendid

Dokumendid

Kaebuste esitamise ja lahendamise kord Benita Kodus

Klientide rahulolu-uuring 2021


Rahulolu-uuringute põhjal koostatakse kord aastas kokkuvõte, mida kasutakse teenuste parendamisel, tegevused planeeritakse aastaplaanis.

Kodulehel avaldatakse viimase kolme aasta rahulolu-uuringu kokkuvõtted.