Tööalase rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex'i diagnoosiga klientidele

Programmi juht: Siiri Uusna, tel: 674 4616, e-post: rehabilitatsioon@benita.ee

Programmi valdkond: tööalane rehabilitatsioon

Programmi kestus kuudes: 11

Täpsustused: Programm kestab 11 kuud ning koosneb kolmest tsüklist

Programmi piirkond: Valkse küla, Keila vald, Harjumaa

Programmi osutamise keskkonna liik: teenust osutavas asutuses (Benita Kodu AS), töökoht ja avalik ruum

2019. aastal alustavad uued grupid: 14.10.2019

Sihtgrupp: Sclerosis Multiplexi esmadiagnoosimisest (RHK10: G35 ja G36.8) on möödunud maksimaalselt 5 aastat.

 

Näidustused:

1. Klient, kes on tööealine (16-65 aastane), tööturul aktiivne ja/või kasutab tööturuteenuseid.
2. Klient, kellel on diagnoosi (RHK10: koodid G35 ja G36.8) saamisest möödas kuni 5 aastat.
3. Klient, kellel võivad esineda liikumisraskused, kuid kelle sümptomitega toimetulek ei vaja olulist kõrvalabi.
4. Klient, kellel SM ehk diagnoosi saamine ja kohanemine haigusega tekitab meeleolulanguseid (mõjutab negatiivselt meeleolu) ning (tekitab) ärevust (s.h diagnoositud meeleoluhäired RHK10: koodid F30-F39).
5. Klient, kes soovib osaleda grupitöödes sama diagnoosiga inimestega.
6. Klient, kellel on võimalik osaleda programmis tsüklite kaupa (statsionaarselt).

 

Vastunäidustused:

1. Klient, kellel on tugev kognitiivsete võimete langus (raskused ajas, kohas ja enese isikus orienteerumisega ning sihipäraste tegevuste sooritamisega).
2. Klient, kellel on intellektipuue või sõltuvushäire (alkoholism ja narkomaania).
3. Klient, kes vajab ulatuslikku hooldusabi ja põetust.
4. Klient, kes ei ole motiveeritud koostööst rehabilitatsioonimeeskonnaga.
5. Klient, kelle töökoht asub rehabilitatsiooniasutusest kaugemal kui 60 kilomeetrit.

 

Ealine sihtgrupp: tööealine

 

Täiendavad märkused: Kinnitatud Sotsiaalkindlustusameti 05.07.2016 otsusega nr 17-16/147

Kokkuvõte programmist

FaLang translation system by Faboba