Tipptasemel hooldus ja hoolitsus.

Ala­tes 1. juu­list 2014.a on Benita Kodu Eesti Hai­ge­kassa ise­seisva stat­sio­naarse õen­dus­abi lepin­gu­part­ner.

Benita Kodu on hubane õen­dus­abi­haigla ning taas­tus­ra­vi­kes­kus, pakume ka diag­noo­si­põ­hist reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nust.

Ravi­jär­je­korda regist­ree­ri­misel on vaja­lik pere­arsti või eri­arsti saa­te­kiri "lae alla saa­te­kirja vorm". Täp­sem info 674 4608 või haigla@​benita.​ee.

 

Keh­tib pat­siendi 15% suu­rune oma­osa­lus­tasu haig­la­päeva eest tasu­misel, mis on 2018. aas­tal 11,03 eurot.

Benita Ravi­kes­kus asub Tal­linna pii­rist 25 km ehk ca 20-minu­ti­lise auto­sõidu kau­gu­sel, kauni män­ni­metsa kes­kel, Niit­välja gol­fi­kes­kuse lähe­dal.

FaLang translation system by Faboba