BENITA KODU AS

Usume, et tervis algab ennekõike hoolimisest.

Benita Kodu visiooniks on olla klientide poolt eelistatuim eakate kodu, õendushaigla ja rehabilitatsioonikeskus Eestis. Oma igapäevases töös on missiooniks pakkuda kvaliteetset teenust.

MEIE VÄÄRTUSED

Asjatundlikkus
Õpin kogu elu, olen edumeelne ja kasutan oma erialseid oskusi õigel ajal õiges kohas. Tunnen hästi meie teenuseid ja annan töös iga päev oma parima.

Usaldusväärsus
Annan vaid teostatavaid lubadusi ning pean neist kinni.
Suhtun lugupidavalt ja diskreetselt meie külaliste privaatsusesse.


Hoolivus

Tunnen sõbralikku huvi oma klientide ja kolleegide suhtes.
Vaatan ja näen, kuulan ja kuulen.


Lojaalsus

Pühendun oma tööle ja otsin alati parimaid lahendusi.
Olen rõõmus ja uhke meie ettevõtte üle ning toetan kolleege ka raskustes.


Koostöö

Usaldan ja hindan oma kaaslasi, märkan ja tunnustan nende õnnestumisi.
Julgen tunnistada oma vigu ja juhtida tähelepanu kitsaskohtadele teiste töös.

________________
Benita Kodu AS
Kodu tee 8
Valkse küla, Keila vald
76616 Harjumaa

 

Juhtkond püstitab kvaliteedipoliitika elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu ISO 9001 standardile vastava juhtimissüsteemi pideva parendamise.
ISO 9001 2