Koduleht on uuendamisel. Hotelliteenust ei pakuta. Vabandame!

Eakate kodu

Eakate kodu, kus on meeldiv
elukeskkond, moodne sisustus
ja hooliv personal.

 
Majutus koos toitlustusega
maksab alates 780 eurost kuus.

Ravikeskus

Hubane hooldushaigla ning
taastusravikeskus, mis keskendub
onkoloogia- ja neuroloogiahaigetele
ning luu- ja lihashaigetele.

Pakume ka diagnoosipõhist
rehabilitatsiooniteenust.

Hotell

Eesti ainus hotell, mis arvestab liiku-
mispuudega ja liikumisabivahendit
kasutavate inimeste vajadustega.

 
Oodatud on kõik, kes vajavad
heatasemelist majutust.